poniedziałek, 18 maja 2015

w Hiszpanii schizmatyk i heretyk trafił na ołtarz

źródło

artykuł w "Niedzieli"

w madryckiej archikatedrze Almudena pojawił się w jednym z ołtarzy nowy obraz męczenników, wśród których znalazł się "święty" Tichon Nikanorow, prawosławny herezjarcha rosyjski.

Jak widać, według teologii posoborowej poza Kościołem jest zbawienie i można świadomie oraz uporczywie odrzucać prymat papieski (prawosławie uważa papieży za uzurpatorów i heretyków), a mimo to zostać "świętym".