piątek, 18 września 2015

Zmierzamy ku katolickim rozwodom

Rezygnacja z obowiązkowej apelacji miała już kiedyś miejsce - i
przyniosła fatalne skutki. Od 1971 do 1983 r. dopuszczono na zasadzie
eksperymentu w sądach USA tak zwane „tymczasowe normy amerykańskie”,
gdzie dopuszczono brak apelacji, jeśli uznaje się drugi proces za
zbędny. Rezultatem było znikoma liczba apelacji. Sygnatura Apostolska,
najwyższy organ sądowniczy dokonując weryfikacji tych 12 lat wyraziła
obawy dotyczące nie tylko sposobu, w jaki niektóre lokalne trybunały
rozpatrywały pewne przypadki małżeństw, ale zauważyła, że w
ewidentnych przypadkach wymagających apelacji, nie wnosiła o nią żadna
ze stron, biskup ani obrońca węzła. Od grudnia 2015 „tymczasowe normy
amerykańskie” uzyskają walor w całym Kościele. A będzie nawet gorzej,
bo brak apelacji nie stanie się opcją, a normą.
prof. Benedykt Nguyen - Zmierzamy ku katolickim rozwodom, Catholic
Herald, 18.09.2015

http://www.catholicherald.co.uk/issues/september-18th-2015/were-heading-for-catholic-divorces/