sobota, 15 stycznia 2011

Prawdziwy ekumenizm w działaniu!

na zdjęciu: diakon Keith Newton (pierwszy z lewej)
na chwilę przed przyjęciem święceń prezbiteratu
źródło zdjęcia

Jak donoszą służby prasowe Stolicy Apostolskiej, Kongregacja Nauki Wiary erygowała w dniu dzisiejszym, zgodnie z postanowieniami konstytucji apostolskiej Anglicanorum coetibus, dla terytorium Anglii i Walii Ordynariat Personalny Matki Bożej z Walsingham, którego patronem ustanowił bł. Jana Henryka Newmana.

Kongregacja erygowała ordynariat dla tych grup anglikańskiego kleru i wiernych, którzy wyrazili pragnienie, aby przystąpić do pełnej i widzialnej jedności z Kościołem katolickim.

Ordynariat Personalny jest strukturą kanoniczną, która przewiduje jednoczenie wspólnot w taki sposób, że pozwala byłym anglikanom na wejście do pełnej komunii z Kościołem katolickim, przy zachowaniu charakterystycznych elementów swojego dziedzictwa, liturgii, tradycji duchowych i duszpasterskich.

Z przyczyn doktrynalnych Kościół w żadnym wypadku nie zezwoli na konsekrowanie żonatych mężczyzn na biskupów. Jednakże konsytucja apostolska przewiduje, pod określonymi warunkami, możliwość wyświęcania byłych członków kleru anglikańskiego na diakonów i kapłanów.

Dziś w katedrze Westminster w Londynie, abp Wincenty Nichols wyświęcił na kapłanów trzech byłych biskupów anglikańskich: ks. Andrzeja Burnhama, ks. Keitha Newtona i ks. Jana Broadhursta. Ks. Newton został również mianowany dzisiaj przez Ojca świętego pierwszym ordynariuszem nowo utworzonego ordynariatu, a więc posiada jurysdykcję zwyczajną nad jego członkami i może wykonywać praktycznie wszystkie czynności tak jak biskup, z wyjątkiem szafowania sakramentem święceń. Będzie mógł również używać niektórych dotychczasowych szat pontyfikalnych. Ks. Newton będzie nadzorował przygotowanie
katechetyczne pierwszej grupy anglikanów z Anglii i Walii, którzy zostaną przyjęci do Kościoła katolickiego wraz ze swymi duszpasterzami we Wielkanoc, a ci z ich duszpasterzy, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentu święceń - otrzymają go w okolicach uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Witamy naszych braci anglikanów z powrotem w Kościele, od którego odpadli po przyjęciu Chrztu świętego. Ojciec święty polecając udzielić święceń byłym pastorom jasno pokazuje nam wszystkim, co jest wart "kościół" anglikański i jego pseudoświęcenia i inne symulowane pseudosakramenty. Nic. Absolutnie nic. Wracajcie więc jak najprędzej do swojej Matki, która na Was czeka!

Niech żyje Benedykt XVI - papież prawdziwej jedności chrześcijan! Jedności w Kościele katolickim!