czwartek, 28 lutego 2013

Apostolica Sedes vacans

Módlmy się o Światło Ducha Świętego dla kolegium kardynalskiego!