sobota, 26 października 2013

dalej lamo!

Siostry od św. Brygidy z Kildare - w Irlandii

w zatęchłych czasach przedsoborowych



 
w obecnych czasach Nowej Wiosny Kościoła