czwartek, 12 czerwca 2014

Felix culpa

Dzięki obfitości serca i mowie ust byłego rektora KUL, Gość Niedzielny zaczyna wreszcie zauważać, że na KUL pracują osoby, którym należałoby w trybie natychmiastowym odebrać prawo nauczania w imieniu Kościoła. Jak już red. Kucharczak ochłonie z wrażenia proponujemy mu, aby się z równym zapałem zajął sprawą innego szkodnika pracującego na tejże uczelni - o. prof. Wacława Hryniewicza

http://breviarium.blogspot.com/2013/08/sowo-ofiara-ma-dzis-raczej-pejoratywne.html
http://breviarium.blogspot.com/2007/09/zbawiciel-jest-polifoniczny-i.html
http://breviarium.blogspot.com/2007/03/o-wacaw-hryniewicz-omi-po-raz-kolejny.html