poniedziałek, 18 lutego 2008

Seminaria mają OBOWIĄZEK nauczania celebracji OBYDWU form Rytu Rzymskiego

Komisja Pontyfikalna Ecclesia Dei odpowiedziała niedawno na zapytanie dotyczące nauczania tridentiny w seminariach duchownych:

Chcielibyśmy potwierdzić otrzymanie Pańskiego listu z 29 września 2007 r. oraz poprosić o wybaczenie, iż nie zdołaliśmy odpowiedzieć na niego wcześniej, a to z powodu ogromnej ilości korespondencji, jaką otrzymujemy od chwili promulgowania motu proprio Summorum Pontificum a także wielu spraw, które wymagają naszej niezwłocznej interwencji.

Odnosząc się do Pańskich wątpliwości, odpowiadamy jak niżej:

1. Kandydaci do kapłaństwa w Rycie Rzymskim Kościoła katolickiego mają prawo otrzymania nauki celebracji w obydwu formach Rytu Rzymskiego.

2. Osoby odpowiedzialne za formację kandydatów do kapłaństwa w Rycie Rzymskim Kościoła katolickiego powinni zapewnić tymże kandydatom naukę celebracji obydwu form Rytu Rzymskiego.

Oczekujemy, że powyższe kwestie zostaną wkrótce ujęte w instrukcji do spraw wdrożenia motu proprio Summorum Pontificum.


Ciekaw jestem, czy w każdym polskim seminarium duchownym znalazłby się choćby jeden wykładowca przedmiotu "forma nadzwyczajna rytu rzymskiego". Wykładowca, a nie partacz liturgiczny!

Klerycy - domagajcie się takich zajęć! A jeśli Was za to będą chcieli usunąć z seminarium (redakcja zna takie przypadki) - piszcie skargi do Rzymu! Kościół katolicki to nie magmowaty konglomerat udzielnych księstw, tylko organizm. A każdy organizm ma Głowę, która rządzi i której rozkazów wszystkie członki muszą słuchać!