sobota, 13 grudnia 2008

Owoce fałszywego "ekumenizmu"

Jak donosi brytyjski Telegraph, Konferencja Episkopatu Zjednoczonego Królestwa (oczywiście mówimy o biskupach, którzy twierdzą, iż znajdują się w tzw. "pełnej jedności") wydała zarządzenie nakazujące, aby również w katolickich szkołach utworzyć "międzywyznaniowe pokoje medytacji i modlitwy", a w ubikacjach zainstalować stosowne urządzenia, niezbędne do rytualnych obmyć dla innowierców.

Pomódmy się za to, co pozostało z brytyjskiego episkopatu.