czwartek, 3 marca 2011

Irlandzcy księża nie chcą nowej wersji Mszału

Jak donosi Irish Times, katoliccy (?) księża z Irlandii sprzeciwiają się wprowadzeniu "nowej" wersji Nowego Mszału. Cóż takiego im w niej przeszkadza? Według Związku Kapłanów Katolickich (?) nowa wersja Mszału, która ma być używana od Adwentu Anno Domini 2011 jest seksistowska, archaiczna, zbyt trudna i niezrozumiała. Działacze Związku wezwali Konferencję Episkopatu Irlandii, aby wzorem swoich kolegów z RFN odesłała do Watykanu nową wersję Mszału z informacją o odmowie stosowania, a przynajmniej nie wprowadzała jej do użytku bez uprzednich konsultacji z duchowieństwem i wiernymi - mimo iż KEI stwierdziła wcześniej, że klamka zapadła i już żadnych zmian we Mszale nie będzie.

Na konferencji prasowej kapłani poinformowali, że nowa wersja zawiera tysiące poprawek i jest bardziej wiernym tłumaczeiem łacińskiej edycji typicznej Mszału Rzymskiego, co bierze rozbrat z "naturalnym rytmem, brzmieniem i składnią" języka angielskiego. "Związek jest wysoce zaniepokojony faktem iż w wyniku w dosłownego tłumaczenia uzyskano teksty "trudne, archaiczne i niezrozumiałe". I dalej: "wiele kobiet będzie słusznie urażonych umyślnym używaniem języka nieinkluzywnego". Według działaczy Związku "nowe tłumaczenie "utrwali ekskluzywistyczny język seksistowski".

Dokonano zmian we wszystkich modlitwach, włącznie ze spowiedzią powszechną (Confiteor), Gloria i Credo.

Zdanie "zrodzony, a nie stworzony, istniejący z Ojcem" z Credo zastąpiono zdaniem "zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu". Odpowiedź na "Pan z wami" zmieniono z "i z tobą również" na "i z duchem twoim". Trzy krótkie zdania rozpoczynające Trzecią Modlitwę Eucharystyczną zastąpiono jednym zdaniem 72-wyrazowym. Mszał w miejscach odnoszących się do osoby ludzkiej używa wyłącznie określeń: człowiek (ang: man - człowiek i również mężczyzna) lub on.

Nowa wersja Mszału powstała jako owoc instrukcji Liturgiam Authenticam z 2001 r. - która wzywała do wprowadzania dosłownych tłumaczeń ksiąg liturgicznych z łaciny - przy współpracy Międzynarodowej Komisji Języka Angielskiego w Liturgii oraz Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Jak twierdzi KEI, "nawiązuje ona do prastarych, angielskich modlitw, odnoszących się do Pisma Świętego". Obecnie używana wersja Mszału została wprowadzona w 1975 r.

Ks. Gerry Alwill, proboszcz z Drumkeeran twierdzi, że nowa wersja wprowadza nieco "kłopotliwy" język, który jest "bardzo niewygodny i wysublimowany"

Według badań indeksu czytelności Flesha, obecnie używany Mszał otrzymał wynik 8,4 w skali zrozumiałości, co oznacza, że tekst jest zrozumiały dla przeciętnego 14-latka. Nowa wersja otrzymała wynik 13,3 co odpowiada poziomowi absolwenta koledżu.

Teolog ks. Dermot Lane jest niezadowolony ze zmiany formuły konsekracji wina, która z "za was i za wszystkich" została zmieniona na "za was i za wielu". Ks. Lane przypomina, że episkopat Niemiec "odmówił wprowadzenia nowej niemieckiej wersji Mszału i Rzym im jej nie narzucił, więc nasz episkopat mógłby zrobić tak samo"

Da porównania zamieszczamy małą próbkę - tekst jednej z kolekt - która ukaże skalę spustoszenia i "wierność" dotychczasowych tłumaczeń.

Edycja typiczna:
Praesta, quaesumus, omnipotens Deus,
ut, semper rationabilia meditantes,
quae tibi sunt placita, et dictis exsequamur et factis.

Dosłowne tłumaczenie z języka łacińskiego:
Grant, we beg, Almighty God,
that we, meditating always on rational things,
may fulfill those things which are pleasing to You
by both words and deeds.

popsuta wersja 1975:
Father, keep before us the wisdom and love
you have revealed in your Son.
Help us to be like him
in word and deed.

wersja ICEL 2011:
Grant, we pray, almighty God,
that, always pondering spiritual things,
we may carry out in both word and deed
that which is pleasing to you.