wtorek, 11 marca 2014

Pomóż polskiej parafii na Wołyniu! - wysyłka paczek za darmo!

Do końca marca można wysyłać ekonomiczne paczki pocztowe (do 20 kg) na Ukrainę za darmo.

ks. Witold Józef Kowalów, pochodzący z Zakopanego proboszcz rzymskokatolickiej parafii w Ostrogu na Wołyniu bardzo prosi o:
- artykuły szkolne dla dzieci i młodzieży;
- „Elementarze” Mariana Falskiego;
- książki Józefa Ignacego Kraszewskiego, największego piewcy Wołynia;
- papier w ryzach dla redakcji diecezjalnego periodyka „Wołania z Wołynia”.

adres:
о. Вітольд - Йосиф Ковалів
вул. Кардашевича, 1
Острог
35800
Ukraina 

alternatywny zapis w transliteracji alfabetem łacińskim
o. Vitold Yosif Kovaliv
vul. Kardashevycha, 1
Ostroh
35800
Ukraina

Przepisy celne Ukrainy zabraniają przesyłania w paczkach pocztowych kierowanych do tego kraju:
- tytoniu i wyrobów tytoniowych
- alkoholu
- zabrudzonej odzieży i obuwia
- dzieł sztuki
- dzieł kolekcjonerskich
- antyków
- dokumentów takich jak paszporty lub dowody osobiste
- banknotów, walorów płatnych na okaziciela oraz walut obcych.
- produktów farmaceutycznych z wyjątkiem lekarstw przeznaczonych do użytku osobistego w ilościach niezbędnych do leczenia i po uzyskaniu przez adresata pozwolenia Ukraińskiego Ministerstwa Zdrowia
- produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego.
Przesyłanie innych artykułów żywnościowych dozwolone jest tylko pod warunkiem, że:
- przesyłka adresowana jest do osoby fizycznej,
- produkty przesyłane są w opakowaniach fabrycznych,
- masa produktów żywnościowych nie przekracza 10 kg w przesyłce.
Przesyłki zawierające radioodbiorniki lub telefony przenośne są przyjmowane przez Ukrainę pod warunkiem, że adresowane są do osób fizycznych i jeśli zostało wydane pozwolenie przez właściwy organ na Ukrainie.
Dozwolone jest przesyłanie płyt CD-ROM do osób fizycznych w ilości maksymalnej 20 szt.

Szczegółowe informacja o zwolnieniu z opłat, limitach celnych i towarach, których służby celne nie przyjmują w ruchu pocztowym do Ukrainy - na stronach Poczty Polskiej.

Nadawcy paczek pocztowych adresowanych do krajów nienależących do Unii Europejskiej zobowiązani są do szczegółowego zadeklarowania zawartości paczki na formularzu CP 72 i złożenia tamże podpisu. Wzór deklaracji zamieszczamy poniżej. Opis zawartości można zamieścić w jednym z języków: ukraińskim, rosyjskim, angielskim lub francuskim. Po polsku nie piszemy, gdyż zagraniczne służby celne z zasady nie znają języka polskiego. Deklaracja ma być jednoznaczna i rzetelna, w przeciwnym razie przesyłka może zostać obciążona należnościami celnymi, zajęta lub skonfiskowana. Na formularzu zaznaczamy pola "podarunek" i "międzynarodowa ekonomiczna"