niedziela, 12 października 2008

Z cyklu - posoborowi fałszerze: Evangelium Vitae

W zarządzanym przez Konferencję Episkopatu Polski serwisie opoka.org.pl znaleźć można m.in. fałszywkę zatytułowaną: encyklika Evangelium Vitae Jana Pawła II. W fałszywce owej z niedowierzaniem czytamy:

99. (...) Szczególną uwagę pragnę poświęcić wam, kobiety, które dopuściłyście się przerwania ciąży. Kościół wie, jak wiele czynników mogło wpłynąć na waszą decyzję, i nie wątpi, że w wielu przypadkach była to decyzja bolesna, może nawet dramatyczna. Zapewne rana w waszych sercach jeszcze się nie zabliźniła. W istocie bowiem to, co się stało, było i jest głęboko niegodziwe. Nie ulegajcie jednak zniechęceniu i nie traćcie nadziei. Starajcie się raczej zrozumieć to doświadczenie i zinterpretować je w prawdzie. Z pokorą i ufnością otwórzcie się — jeśli tego jeszcze nie uczyniłyście — na pokutę: Ojciec wszelkiego miłosierdzia czeka na was, by ofiarować wam swoje przebaczenie i pokój w Sakramencie Pojednania. Odkryjecie, że nic jeszcze nie jest stracone, i będziecie mogły poprosić o przebaczenie także swoje dziecko: ono teraz żyje w Bogu. Wsparte radą i pomocą życzliwych wam i kompetentnych osób, będziecie mogły uczynić swoje bolesne świadectwo jednym z najbardziej wymownych argumentów w obronie prawa wszystkich do życia.

Nie wierząc własnym oczom zaglądnąłem do urzędowego tekstu encykliki, opublikowanego na serwerze Stolicy Apostolskiej - najpierw w języku polskim:

99. (...) Szczególną uwagę pragnę poświęcić wam, kobiety, które dopuściłyście się przerwania ciąży. Kościół wie, jak wiele czynników mogło wpłynąć na waszą decyzję, i nie wątpi, że w wielu przypadkach była to decyzja bolesna, może nawet dramatyczna. Zapewne rana w waszych sercach jeszcze się nie zabliźniła. W istocie bowiem to, co się stało, było i jest głęboko niegodziwe. Nie ulegajcie jednak zniechęceniu i nie traćcie nadziei. Starajcie się raczej zrozumieć to doświadczenie i zinterpretować je w prawdzie. Z pokorą i ufnością otwórzcie się — jeśli tego jeszcze nie uczyniłyście — na pokutę: Ojciec wszelkiego miłosierdzia czeka na was, by ofiarować wam swoje przebaczenie i pokój w Sakramencie Pojednania. Temu samemu Ojcu i Jego miłosierdziu możecie też z nadzieją zawierzyć wasze dziecko. Wsparte radą i pomocą życzliwych wam i kompetentnych osób, będziecie mogły uczynić swoje bolesne świadectwo jednym z najbardziej wymownych argumentów w obronie prawa wszystkich do życia.

a następnie w języku łacińskim:

99. (...) Singularem cogitationem ad vos vertimus, mulieres, quae abortum procuravistis. Ecclesia probe novit quot condiciones ad tale consilium sumendum vos adduxerint, pariterque novit plerumque quoddam haud facile, fortasse miserandum, intercessisse propositum. Vulnus, quod animum vestrum sauciavit, forsitan nondum cicatrice est obductum. Revera, id quod tunc contigit, aliquid prorsus iniustum fuit et remanet. Attamen nolite animo deficere nec spem relinquere. Id potius percipite quod evenit idque in eius veritate interpretamini. Quod si necdum fecistis, cor vestrum humili ac fidenti ratione ad compunctionem aperite: misericordiarum Pater vos exspectat ut veniam vobis offerat et pacem in Sacramento Reconciliationis. Infantem autem vestrum potestis Eidem Patri Eiusque misericordiae cum spe committere. Consilio, amicorum peritorumque affectu suffultae, poteritis vestro difficili testimonio inter eloquentiores iuris omnium ad vitam propugnatores recenseri.

Kolejny raz na tym blogu stawiam pytanie: Kto, jakim prawem i w jakim celu odważył się sfałszować tekst papieskiej encykliki? I czy to fałszerstwo ma związek z niedawnym milczeniem naszych Hierarchów w sprawie doprowadzenia przez ministra rządu polskiego do aborcyjnego morderstwa dziecka 14-letniej "Agaty" z Lublina?


aktualizacja, 12.10.2008 r., godz. 19:17

Nasi czytelnicy zauważyli, że źródłem fałszywki jest... Stolica Apostolska, na której serwerze jeszcze w kwietniu 2006 r. wisiał błędny tekst. W wersji zarchiwizowanej we wrześniu tego samego roku, artykuł 99 jest już poprawiony na właściwe tłumaczenie.

Co ciekawe, łacińska wersja encykliki pojawiła się na serwerze Watykanu dopiero między majem a czerwcem 2007 roku. Oczywiście już w wersji poprawnej.

Zadajmy sobie jeszcze pytanie: Jaki zatem tekst opublikowano w urzędowym organie Stolicy Apostolskiej, Acta Apostolicae Sedis, w którym publikuje się urzędowe teksty normatywne ustaw Kościoła?

Na to pytanie odpowiedzi udziela nam przypis Nr 98 do dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej pod tytułem "Nadzieja zbawienia dla dzieci, które zmarły bez chrztu", w którym to przypisie czytamy:

Należy zauważyć, że w editio typica (wydaniu typicznym) encykliki Jana Pawła II, Evangelium Vitae, paragraf 99 o brzmieniu: “Odkryjecie, że nic jeszcze nie jest stracone, i będziecie mogły poprosić o przebaczenie także swoje dziecko: ono teraz żyje w Bogu” (sformułowanie, które można było podejrzewać o błędne jego zinterpretowanie) zastąpiono niniejszym autorytatywnym stwierdzeniem: “Infantem autem vestrum potestis Eidem Patri Eiusque misericordiae cum spe committere” (por. AAS 87 (1995), s. 515), które można przetłumaczyć , następująco: “Temu samemu Ojcu i Jego miłosierdziu możecie też z nadzieją zawierzyć wasze dziecko.”.

Czyli mamy do czynienia ze starym zagraniem bugninistów - wysyłamy w świat fałszywkę, po czym w AAS publikujemy wersję prawidłową. AAS przecież i tak nikt nie czyta, więc nie będzie problemu...