piątek, 31 października 2008

Dziś święto deformacji!

Jak głoszą legendy i baśnie ludowe, dokładnie 491 lat temu, "wielki ludź Kościoła", niemiecki apostata, o. dr Marcin Luter OSA "przybił" do drzwi Kościoła Zamkowego w Wittenberdze 95 Tez, które zapoczątkowały wielki ruch heretycko-polityczno-filozoficzny zwany deformacją. Deformacją, gdyż polega on na swobodnym, wedle własnego widzimisię, deformowaniu świętej Wiary katolickiej.

Ruch ten już od samego początku obfituje w przeróżne cuda. Za pierwszy z cudów deformacji można z pewnością uznać przybicie 95 tez do drzwi wykonanych z... kutego żelaza.