piątek, 17 lipca 2009

Ponad 3/4 Polaków to apostaci

Dzisiejsza Rzepa donosi:

Niemal wszyscy Polacy, bo aż 97 proc., uznają prawo każdego do wyznawania dowolnej religii. Co więcej, 78 proc. Polaków jest zdania, że każda religia prowadzi do Boga, tylko różnymi drogami. Ludzie nie uznają więc za swoje przekonania, które głosi Kościół: że poza nim nie ma zbawienia. Tylko co piąty Polak (22 proc.) uważa inaczej. Można przypuszczać, że w dużej mierze są to osoby określające się jako głęboko wierzące (21 proc.). Trzy czwarte z nas jest przekonanych, że rodzice mają prawo wymagać od dzieci podporządkowania się im w sprawach religii.

(...)

Badanie „Rodzina – religia – społeczeństwo 2009” z serii „Polski pomiar postaw i wartości” przeprowadził Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego od 1 do 10 maja 2009 r. na 1334-osobowej próbie Polaków powyżej 18. roku życia.


Nasi czytelnicy oczywiście wiedzą, że twierdzenie iż poza Kościołem nie ma zbawienia to nie "przekonanie Kościoła", tylko DOGMAT, PRAWDA WIARY. Jeśli jeszcze ktoś gdzieś napisze iż Polska jest krajem katolickim, można spokojnie stwierdzić, że jest to łgarstwo grubymi nićmi szyte.

Ciekawe, co by odpowiedzieli P.T. respondenci, gdyby ich spytać, czy religia szatanistyczna też prowadzi do Boga? Bo w końcu katolikom bliżej do szatanistów niż np. do protestantów, którzy nie wierzą w sakramentalne kapłaństwo i transsubstancjację. Szataniści - jak najbardziej!