sobota, 11 czerwca 2011

Dyplomaci nie mają być przebiegli, ale lojalni i konsekwentni

Jakby było mało dobrych wieści z Watykanu, oto kolejna:

Długą tradycję watykańskiej służby dyplomatycznej przypomniał Benedykt XVI, spotykając się z księżmi przygotowującymi się do niej w Papieskiej Akademii Kościelnej. Zwrócił uwagę, że zadaniem dyplomatów już od czasów starożytnych jest przekazywanie przesłania władz, które reprezentują. Ta delikatna rola wymaga od wysłannika umiejętności przekazywania słowa wiernie, z szacunkiem dla wrażliwości i opinii drugiej strony, a zarazem skutecznie.

„Na tym polega prawdziwa zręczność dyplomaty, nie zaś, jak się nieraz błędnie uważa, na przebiegłości czy postępowaniu będącym raczej degeneracją praktyki dyplomatycznej. Lojalność, konsekwencja i głębokie człowieczeństwo to zasadnicze zalety każdego wysłannika, powołanego, by nie tylko własną pracę i przymioty, ale całego siebie oddał na służbę Słowu, które nie jest jego. Osoba i działalność dyplomaty Stolicy Apostolskiej ma szczególne aspekty. Przede wszystkim jest on kapłanem, biskupem, a zatem człowiekiem, który już wybrał życie w służbie Słowa nie należącego do niego. Jest sługą Słowa Bożego i jak każdy ksiądz otrzymał misję, której nie można pełnić w częściowym wymiarze godzin. Wymaga ona, by całe jego życie było oddźwiękiem powierzonego mu orędzia Ewangelii. I właśnie w tę kapłańską tożsamość, wyraźną i głęboko przeżywaną, poniekąd naturalnie włącza się specyficzne zadanie niesienia słowa Papieża, powszechności jego posługi i pasterskiej miłości Kościołom partykularnym oraz instytucjom prawowicie sprawującym władzę w państwach czy organizacjach międzynarodowych”.

Papież wskazał na konieczność łączenia w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej troski o własne życie duchowe, ludzkich zalet i rzetelnej formacji kulturalnej. Przypomniał, że służba osobie następcy Piotra, którego Chrystus ustanowił widzialną podstawą jedności wiary, pozwala żyć w stałym odniesieniu do katolickości Kościoła. Wyraził wdzięczność nuncjuszom, delegatom apostolskim, stałym obserwatorom oraz wszystkim, którzy pełnią służbę w papieskich przedstawicielstwach rozsianych po całym świecie.

ak/ rv
Chyba nie trzeba komentować?