środa, 13 lipca 2011

z cyklu - partacze liturgiczni: ks. Dariusz KiljanPomijając muzykę nieodpowiednią do celebracji Najświętszej Ofiary proszę zwrócić uwagę, że celebrans:
- celebruje ze skoroszytu zasłaniającego Mszał
- fałszuje słowa Modlitwy Eucharystycznej dodając do niej wezwania "Ojcze! Ojcze!" (zgodnie z powielaczowym i niezatwierdzonym przez Kościół "śpiewnikiem neokatechumenalnym")
- fałszuje słowa aklamacji po przeistoczeniu (zgodnie z powielaczowym i niezatwierdzonym przez Kościół "śpiewnikiem neokatechumenalnym")
- nie przyklęka po konsekracji wina
- pozwala na akompaniament do prefacji i Modlitwy Eucharystycznej