sobota, 13 sierpnia 2016

Biskupi Bractwa św. Piusa X mogą swobodnie wyświęcać kapłanów!

Bp Fellay twierdzi, że "kilka miesięcy temu" otrzymał z Kongregacji Nauki Wiary z Rzymu pismo zezwalające na wyświęcanie kapłanów dla Bractwa św. Piusa X oraz dla wspólnot zakonnych, nad którymi bractwo sprawuje kapłańską opiekę duszpasterską - bez konieczności uzyskiwania każdorazowej zgody właściwego terytorialnie biskupa. Bp Fellay twierdzi, że się tego nie spodziewał, ale Rzym na to poszedł, gdyż sam zaczyna zauważać, że w Kościele panuje coraz większy bałagan.

Przypomnijmy, że do tej pory kapłani wyświęcani bez dymisoriów, przez biskupów bractwa podlegali suspensie latæ sententiæ od przyjętych święceń, na mocy KPK1015. Na szczęście ten rodzaj suspensy mogli usuwać dzięki brakowi jej deklaracji przez biskupa miejsca i dzięki prośbom wiernych o sakrament lub akt rządzenia na mocy KPK 1335.

http://callmejorgebergoglio.blogspot.com/2016/08/bp-fellay-confirms-sspxs-further.html