czwartek, 5 sierpnia 2010

Biret a la wódstok

Nowy wzór biretu noszony przez jajcarskich kapłanów według Serca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z pewnością taką postawą "ewangelizatorzy" przyprowadzili do Kościoła sporo zagubionych owieczek. Proszę zwrócić uwagę, że obecni na "przystanku" stręczyciele eurosocjalizmu - TW dwojga pseudonimów tow. Jerzy Buzek oraz znany handlarz napojami alkoholowymi oraz telewizyjny chałturnik reklamowy Marek Kondrat byli ubrani i zachowywali się jak cywilizowani ludzie. Pewnie dlatego, że poważnie traktują zadania, do których zostali najęci.