wtorek, 23 lipca 2013

Pielgrzymka do Medjugorje - główną nagrodą w Przewodniku Katolickim

Wyciąg z regulaminu wakacyjnego Konkursu Fotograficznego organizowanego przez poznański Przewodnik Katolicki:

§ 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

1.       Główną nagrodą (miejsce I) w Konkursie jest 99% rabatu dla jednej osoby na pielgrzymkę do Medjugorie w sezonie 2014 o wartości około 1760 zł (słownie: tysiąc siedemset sześćdziesiąt złotych) oraz 10% rabatu dla jednej osoby towarzyszącej na pielgrzymkę do Medjugorie w sezonie 2014 o wartości 1760 zł (słownie: tysiąc siedemset sześćdziesiąt złotych) zwana w Regulaminie „Nagrodą Główną”.