piątek, 12 lipca 2013

Światowe Międzyreligijne Dni Młodzieży

Młodzi żydzi, katolicy i muzułmanie spotkają się 21 lipca na Papieskim Uniwersytecie Katolickim w Rio de Janeiro. Blisko 200 przedstawicieli trzech głównych religii monoteistycznych naszej planety usiądzie razem, przedstawią w ogólnych zarysach swoje religie i sformułują konkretne zalecenia pomocne dla kontynuowania i rozwoju dialogu międzyreligijnego.
Spotkanie będzie również mieć na celu rozmowy "okrągłego stołu", podcza których młodzi liderzy rozważać będą konkretne sposoby na poprawę społeczeństwa. Dodatkowo wyświetlony zostanie film o metodach dialog w różnych częściach świata, o roli młodzieży w angażowanie społeczeństwa w różnorodne aspekty aktywności. Przewidziano również prezentację aspektów kulturowych poszczególnych religii. Ojciec Fábio de Melo potwierdził już swój udział .

Pomysł zoganizowania spotkania międzyreligijnego wyszedł od grupy, która spotyka się co miesiąc w Rio de Janeiro, w której muzułmanie, żydzi i katolicy wytyczają drogę do wzajemnego szacunku i zrozumienia poprzez dialog międzyreligijny. "W świecie, zauważamy ogromne kroki podejmowane w tym kierunku, nawet tutaj, w Brazylii, a ŚDM jest okazją do podniesienia świadomości o tych sprawach". mówi ojciec Arnaldo Rodrigues, jeden z dyrektorów Wydziału Przygotowania Duszpasterskiego ŚDM Rio2013.

Trwają równeż prace nad innym wydarzeniem ekumenicznym. Krajowa Rada Kościołów Chrześcijańskich Brazylii, wraz z Lokalnym Komitetem Organizacyjnym planuje spotkanie, na którym zgromadzi młodych liderów z Kościołów chrześcijańskich, aby skorzystać z okazji ich obecności na Światowych Dniach Młodzieży Rio2013. Spotkanie odbędzie się w anglikańskiej katedrze w Rio de Janeiro.