niedziela, 9 listopada 2014

proboszcz parafii w Choroszczy jest ważniejszy od św. Jana Pawła II

Ogłoszenia parafialne 32 Niedziela Zwykła - 9.11.2014r.

Dziś przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem: Ocalmy chrześcijan w Syrii. Ofiary z tacy przeznaczone są na ten cel.

1.     Pomni na słowa Zbawiciela, który powiedział: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki, oraz Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie J 6,52-59 Cieszymy się coraz bogatszym życiem eucharystycznym naszych parafian. Wiele osób nie tylko w niedzielę ale i w dni powszednie przyjmuje Komunie Świętą, aby mieć silę odważnego wyznawania wiary i dźwigania trudów codzienności. Ale od pewnego czasu zaczął się tworzyć pewien bałagan, który może być pożywka do budowania pychy i mniej lub bardziej świadomego wywyższania się nad innych. Dlatego przypominamy, że w naszej parafii z racji na szczupłość miejsca i brak balasek przy których można klękać przyjmujemy Komunię Świętą w postawie stojącej po wcześniejszym przyklęknięciu. Oczywiście osoby niesprawne mogą wykonać głęboki skłon. W liturgii obowiązuje zasada jednolitości. Jeżeli ktoś pragnie bardziej uczcić Jezusa niech to uczyni przez dłuższą adoracje po przyjęciu Ciała Pańskiego. Pamiętajmy też, że ważniejsze jest posłuszeństwo niźli nabożeństwo. Bowiem Zły Duch może udawać pobożność, lecz nigdy nie będzie posłuszny.

-----------------------------------------------------

Jak widać duchowieństwo tej parafii jest nieposłuszne św. Janowi Pawłowi II, który 10 lat temu zarządził:

91. Przy udzielaniu Komunii świętej należy pamiętać, że „święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie zabrania im ich przyjmowania”. Stąd każdy ochrzczony katolik, któremu prawo tego nie zabrania, powinien być dopuszczony do Komunii świętej. W związku z tym nie wolno odmawiać Komunii świętej nikomu z wiernych, tylko dlatego, że na przykład chce ją przyjąć na klęcząco lub na stojąco.

Adres emailowy do ks. proboszcza Leszka Mieczysława Struka można znaleźć na stronie parafialnej, na samym dole.