czwartek, 18 czerwca 2015

Czyżby konklawe 2013 zostało sfałszowane i wygrał kandydat PSL ?

«Każdy rolnik ma naturalne prawo do posiadania odpowiedniej działki ziemi, gdzie mógłby wybudować swój dom, pracować, żeby utrzymać rodzinę i mieć zabezpieczoną egzystencję. Prawo to musi być zagwarantowane tak, aby jego realizacja nie była iluzoryczna, ale realna. Oznacza to, że oprócz aktu własności, rolnik musi posiadać środki formacji technicznej, pożyczki, ubezpieczenia i dostęp do rynku»
Franciszek, Laudato Si

Tylko kto to ma zafundować i z czego?