piątek, 13 kwietnia 2007

Druga Modlitwa Eucharystyczna o Tajemnicy Pojednania

Najpierw trochę teorii:

IGMR 79. W strukturze Modlitwy eucharystycznej można wyróżnić następujące zasadnicze części:
(...)
c) Epikleza: to szczególne wezwanie, w którym Kościół błaga o zesłanie mocy Ducha świętego, aby dary złożone przez ludzi zostały konsekrowane, czyli stały się Ciałem i Krwią Chrystusa, i by niepokalana Hostia, przyjmowana w Komunii świętej, przyczyniła się do zbawienia tych, którzy ją będą spożywać.

przejdźmy zatem do praktyki:

Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny (...) Boże, przyjmij łaskawie tę Ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. (...) Prosimy Cię, Boże, uświęć tę Ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa, mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas Ciałem i Krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Tak, zgadli Państwo. To epikleza z Kanonu Rzymskiego.

w "dwójeczce" (Druga Modlitwa Eucharystyczna) epikleza jest "nieco uboższa":

Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości (...) Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa.

ale jeszcze jest w niej zawarta prośba o konsekrację chleba i wina. Natomiast spójrzmy na tytułową Drugą Modlitwę Eucharystyczną o Tajemnicy Pojednania:

Przez tę tajemnicę pojednania prosimy, abyś uświęcił mocą Ducha świętego dary, które ofiaruje Ci kościół posłuszny poleceniu Twojego syna

Koniec - kropka. Po epiklezie... Nie ma ani słowa o tym, po co dary ofiarne mają zostać uświęcone mocą Ducha Świętego i w co mają się przeistoczyć. Anamneza również nie wspomina ani o Chlebie Życia ani o Kielichu Zbawienia.

Powyższa modlitwa jest w pełni do zaakceptowania nawet przez ortodoksyjnych protestantów, nie wyznających Wiary w Rzeczywistą Obecność.