sobota, 28 kwietnia 2007

Przypatrzmy się powołaniu naszemu

Serwis KAI donosi o kolejnym raporcie wyprodukowanym przez biurokratów z Komisji Posoborowych Episkopatów:

COMECE postuluje utworzenie forum biskupów z krajów G-8

Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej postuluje utworzenie forum biskupów z krajów G-8. Stwierdzenie to znalazło się w raporcie oceniającym rozwiązania międzynarodowe problemów globalnych w 2006 r. Dokument opracował sekretariat COMECE w Brukseli.

Zdaniem COMECE rok 2006 można uznać za czas straconych szans, ale jednocześnie otwarcia nowych perspektyw. Wyrażono ubolewanie z powodu zawieszenia negocjacji w Światowej Organizacji Handlu oraz słabych rezultatów szczytu G-8 w Petersburgu. Z rozczarowaniem przyjęto brak reformy ONZ.

Znakiem nadziei jest natomiast podjęcie reform zarządzania Międzynarodowym Funduszem Monetarnym oraz dyskusji nad wyzwaniami ekologicznymi, a zwłaszcza zmianami klimatycznymi. Miniony rok był przełomowy w rozwiązywaniu przez wspólnotę międzynarodową problemów migracji.

Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej dostrzega coraz poważniejszą rolę, jaką w zarządzaniu światem odgrywa grupa G-8. Prace tego gremium należy bacznie i regularnie obserwować. Celowi temu mogłyby służyć regularne spotkania biskupów z tych 8 krajów. Swą refleksją towarzyszyliby oni politykom, działaczom społecznym i przedstawicielom życia gospodarczego. Ich decyzje powinny być inspirowane nauką społeczną Kościoła - stwierdza raport COMECE.


Kiedy człowiek czyta powyższe bzdury, to się zaczyna zastanawiać, czy sekretariat COMECE ma jeszcze cokolwiek wspólnego z katolicyzmem... Czy naprawdę najważniejsze problemy dzisiejszego Kościoła to handel międzynarodowy, reforma ONZ, rzekome wyzwania ekologiczne i inne BZDURY? Czy o to chodziło Jezusowi Chrystusowi? A może oni po prostu nie przypatrzyli się swemu powołaniu?