czwartek, 10 maja 2007

Posoborowe wyposażenie piknikowe

Tym razem zapraszamy na krótką przechadzkę po klasztorze benedyktyńskim w Melk (Austria).

Ten położony nad brzegiem Dunaju zespół architektoniczny jest przepięknym dowodem na to, iż jego budowniczowie wiedzieli doskonale, że budują Dom, w którym zamieszka substancjalnie sam Bóg i w którym będzie sprawowana przebłagalna Najświętsza Ofiara Mszy świetej, przedsmak wiecznej radości, najpiękniejsza rzecz po tej stronie Nieba.
Niestety, posoborowi rewolucjoniści uważają Mszę świętą za co najwyżej piknik na leśnej polanie, co dobitnie wyraża dobudowana w transepcie instalacja gastronomiczno-wypoczynkowa.