poniedziałek, 9 kwietnia 2012

Orémus pro beatíssimo Papa nostro Benedícto

Bardzo proszę wszystkich naszych Czytelników o nieustanną modlitwę za Ojca świętego, a zwłaszcza w rozpoczętej właśnie Oktawie Wielkiej Nocy.


Deus, omnium fidelium Pastor, et Rector, famulum Tuum Benedictum, quem pastorem Ecclesiae tuae praeesse voluisti, propitius respice: da ei, quaesumus, verbo et exemplo, quibus praeest, proficere; ut ad vitam, una cum grege sibi credito, perveniat sempiternam.

Boże, wszystkich wiernych Pasterzu i Rządco, wejrzyj łaskawie na sługę Twojego Benedykta, któregoś raczył postanowić Pasterzem Kościoła Twego; daj mu, prosimy, łaskę, aby słowem i przykładem budował tych, którymi rządzi, i mógł razem z powierzoną mu trzodą przejść do żywota wiecznego.