czwartek, 19 kwietnia 2012

Źle się dzieje w zakonach żeńskich

Na stronach Konferencji Episkopatu USA można znaleźć raport pokontrolny Kongregacji Nauki Wiary będący wynikiem niedawnego audytu przeprowadzonego na zlecenie Ojca świętego w hamerykańskiej Konferencji Przełożonych Zakonów Żeńskich (Leadership Conference of Women Religious). W raporcie stwierdzono m.in., że obecna sytuacja doktrynalno-duszpasterska, w jakiej znajdują się zakony żeńskie i sama KPZŻ jest "śmiertelnie poważna i wymagająca poświęcenia jej szczególnej uwagi (is grave and a matter of serious concern)". Raport stwierdza również występowanie w życiu wspólnot zakonnych szeregu poważnych uchybień natury doktrynalnej i dyscyplinarnej, co akurat Czytelników KNO nie powinno wogóle dziwić.

Aktualizacja: Sprawą zainteresował się również Gość Niedzielny