poniedziałek, 17 sierpnia 2009

Stolica Apostolska potępia "neoryt" Komunii świętej

W organie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów „Notitiae” ukazały się odpowiedzi na przedłożone wątpliwości, które niżej publikujemy w polskim przekładzie (tekst łaciński zob. „Notitiae” 45 [2008] nr 11-12 [507-508] s. 609).

Czy wolno celebrującemu kapłanowi przyjąć samemu Komunię św. dopiero po udzieleniu Najświętszej Eucharystii wiernym albo najpierw rozdzielić Najświętszą Eucharystię a dopiero potem spożyć ją równocześnie z wiernymi?

Odpowiedź – Negatywnie na obydwa pytania.


Kolejny raz pytamy: Kiedy wreszcie neokatechumenat łaskawie zacznie się stosować do obowiązujących przepisów liturgicznych Kościoła katolickiego?