sobota, 3 lipca 2010

Argentyńskie posoborowiki w służbie postępu

Deklaracja ruchu Platforma Ekumeniczna

1. Ubolewamy z powodu manipulacji uprawianej przez niektórych hierarchów religijnych, którzy oszukują lud Boży, cytując wersety biblijne, które nie odpowiadają ich prawdziwemu znaczeniu, zawartemu w tekście źródłowym. Uważamy owe praktyki za zamiary ochrony obecnego kształtu Kościoła i życia chrześcijańskiego, pragnienia zachowania kulturowej i religijnej władzy nad całym społeczeństwem, bez poszanowania i docenienia jego różnorodności.

2. Państwo musi stać na straży przestrzegania i wypełniania wszystkich praw człowieka dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich przekonań. W tym rozumieniu uważamy, że nie daje się utrzymać to, że niektóre wyznania religijne chcą narzucić swoje poglądy i swoją doktrynę całemu społeczeństwu argentyńskiemu. Reforma kodeksu cywilnego przeprowadzana w celu umożliwienia dostępu do małżeństwa osobom tej samej płci nie jest w żaden sposób zagrożeniem i nie stanowi jakiegokolwiek ryzyka dla rodziny heteroseksualnej, jak się uważa i w niewielkim stopniu ma wpływ na wewnętrzne sprawy dotyczące poszczególnych kościołów, w tym udzielanie sakramentów. Poza tym nauki przyrodnicze zaakceptowały już homoseksualizm jako coś normalnego, a nie patologicznego. Dyskryminacja nie ma zatem uzasadnienia w żadnym fakcie naukowym. Spodziewać się więc należy zakończenia niesprawiedliwego dyskryminowania sytuacji małżeństw osób tej samej płci, a to na mocy ustawowej równości wszystkich podmiotów wobec prawa krajowego i praw zagwarantowanych przez międzynarodową konwencję praw człowieka. Poza tym nie należy zapomnieć, że zmiany prawne nie zapewniają automatycznie zakończenia dyskryminacji lub wykluczenia społecznego. Wielokrotnie zdarza się, że litera prawa - sobie, a jego późniejsze stosowanie w życiu codziennym - sobie. Będziemy mieć dużo więcej do zrobienia po decyzji Kongresu.

3. Łączymy oświadczenia i stanowiska wyrażone przez grupy chrześcijańskie, duszpasterzy, kapłanów, zakonników i zakonnice, przez ludzi, którzy wyrażają swoje zdanie w kościołach na rzecz integracji społecznej, zakończenia dyskryminacji, zapewnienia poszanowania różnorodności społeczne, w przekonaniu, że Bóg w którego wierzymy, nasz ojciec i matka, kocha wszystkich swoich synów i córki.

4. W wierności swobodzie poglądów naszej platformy ekumenicznej nie zapominamy wspomnieć, że prawo do małżeństwa jest częścią zestawu praw, których systematycznie odmawia się homoseksualistom, tak samo jak odmawia się ich naszym ubogim braciom i siostrom. W tym sensie, są nam znane realia wykluczenia i marginalizacji, a nasze zaangażowanie na rzecz ubogich domaga się, abyśmy wciąż przypominali o trwałych nierównościach i dyskryminacji, które istnieją w zakresie podstawowych praw człowieka, takich jak opieka zdrowotna, edukacja, zapewnienie mieszkania i zatrudnienia. Uważamy za pilne i konieczne aby pomagać przy skutecznej realizacji tych praw.

5. Wreszcie, wzywamy wspólnoty chrześcijańskie do rozeznawania powyższych spraw według Ducha Jezusa i Znaków Czasu oraz do samookreślenia się i walki o wypełnianie praw człowieka, odrzucając strach i mroczne metody, właściwe strukturom władzy, które były i są nadal związane z systemami dominacji, kontroli i poddaństwa osób, wspólnot i całych narodów . Niech Duch, "który dmie, kędy chce", udzieli wszystkim chrześcijanom, kobietom i mężczyznom, daru pokory, aby potrafili słuchać i uczyć się od wszystkich przejawów bogatej w różnorodności rodziny ludzkiej, wyrazu płodności Boga. Wierzymy, że jest to sposób, aby dołączyć swój głos w harmonii z miłością Jezusa.

podpisy pod deklaracją:
la Conferencia Argentina de Religiosos y Religiosas (Confar)
Konferencja Katolickich Zakonów Argentyny (utworzona papieskim dekretem)
el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH)
Ekumeniczny Ruch Praw Człowieka
Justicia, Paz e Integridad de la Creación (Jupic)
Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia
la Iglesia Evangélica Metodista Argentina (IEMA)
Kościół Metodystyczny Argentyny
Diálogo 2000
Dialog 2000
Area Política-Parroquia Santa Cruz
Grupa Polityczna, parafia (katolicka) Krzyża Św. w Buenos Aires
Comunidad Teológica Rajab
Wspólnota Teologiczna Rajab (katolicy)
Hnas (Hermanas) Azules
Siostry Niebieskie - Siostry od Niepokalanego Poczęcia (katolicy)
Hnas
del Divino Maestro
Siostrzy od Boskiego Mistrza (katolicy)
Asociación Guadalupe-Endepa
Wspólnota Guadalupe-Endepa
Hnas. de la Santa Unión
Siostry od Świętej Unii (Najświętszych Serc Maryi i Jezusa) - (katolicy)
Hnas. Dominicas
Siostry Dominikanki (katolicy)

Jeśli powyższe nie jest deklaracją herezji, schizmy i apostazji, to co jeszcze musieliby napisać argentyńscy "katolicy", aby miejscowa hierarchia ruszyła swoje sempiterny i zadeklarowała ekskomunikę tego szemranego towarzystwa, ostrzegła przed nim wiernych i zrobiła porządki w parafiach i klasztorach? Ach, gdybyż to chodziło o tych przebrzydłych tradycjonalistów z tą ich zacofaną Mszą trydencką... Z nimi biskupi argentyńscy potrafią rozprawić się w trymiga...

Kyrie eleison!