wtorek, 21 września 2010

Ojcze święty, dlaczego nam to robisz?na zdjęciu w sutannie i kapie - pani Janina Hedges, "ksiądz" "kanonik" w anglikańskim opactwie Westminster. Stolica Apostolska na co najmniej 10 dni przed wizytą otrzymała wykaz osób, z którymi ma się przywitać Ojciec święty. Kolejny raz prawda przegrywa z kurtuazją :-(

Ojciec święty przywitał się również z "wielebną" Alison Tomlin "zwierzchniczką" "kościoła" metodystóworaz z "wielebną" Robertą Rominger, "zwierzchniczką" zjednoczonego "kościoła" reformowanego.Ojciec święty z samą stułą, bez papieskiego krzyża, za to druid dr Rowan Williams w mitrze i odziany w kapę - od razu widać, kto tu jest ważniejszy.


Wyraźnie zadowolony z siebie druid dr Williams wykonuje od niechcenia niedbałe gesty błogosławieństwa. Ojciec święty idzie obok w milczeniu. Nie błogosławi.


Dr Williams komenderuje: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami! Ojciec święty stoi obok w milczeniu. W tym momencie czuję się, jakby ktoś mi dał w pysk. Archiherezjarcha i schizmatyk ma tupet szafować Pokojem Pańskim...Całość tego smutnego filmu do obejrzenia w serwisie gloria.tv

+ + +

Nowenna, dzień piąty
(Dzienniczek 1218)

Dziś sprowadź mi dusze heretyków i odszczepieńców, i zanurz ich w morzu miłosierdzia mojego; w gorzkiej męce rozdzierali mi ciało i serce, to jest Kościół mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany moje i tym sposobem ulżą mi męki.

I dla tych, co podarli szatę Twej jedności,
Płynie z Serca Twego zdrój litości.
Wszechmoc miłosierdzia Twego, o Boże,
I te dusze z błędu wyprowadzić może.

Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą. Ty nie od­mawiasz światła proszącym Ciebie, przyjm do mieszkania najlitoś­ciwszego Serca swego dusze heretyków i dusze odszczepieńców, i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem, i nie wypusz­czaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze heretyków i odszczepieńców, którzy roztrwonili dobra Twoje i na­dużyli łask Twoich, trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, któ­rą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.