poniedziałek, 20 września 2010

Pytania odpowiedziane...

z redakcyjnej poczty:

Niech Będzie Pochwalony Jezus Chrystus !
Czy można mieć do Państwa parę pytań w sprawach liturgii?

1. Czy można wyrazić np. pisemną prośbę do władzy kościelnej o umożliwienie sprawowania w moim mieście przynajmniej jednej Mszy św. w niedzielę w tradycyjnym rycie rzymskim? czy w ogóle taka forma zwrócenia się jest dopuszczalna?
- czy w takim wypadku kwestia znalezienia odpowiedniego kapłana, który zechciałby taką mszę odprawiać/ i zapewnienie odpowiedniej oprawy (księgi, szaty i sprzęty liturgiczne itp) leży po stronie wiernych czy miejscowego biskupa?
- jeżeli tak, to jaka powinna być droga , czy można zwrócić się z taką prośbą bezpośrednio do miejscowego biskupa, czy do proboszcza swojej parafii?
- czy musi być to grupa osób (jak liczna?)

2. Czy można uzyskać informację jak obecnie we mszy posoborowej powinno
się przekazywać znak pokoju podczas Mszy Św. - czy pozostawiono tą
kwestię lokalnym episkopatom , a jeśli tak które dokumenty i co na ten
temat mówią?
Obecnie obserwuję nagminne podawanie ręki wszystkim wokół - a jeszcze
parę lat temu był praktykowany niewielki ukłon w stronę najbliższych osób.

3. podobne pytanie dotyczy formy przyjmowania Komunii Św. - czy można
nadal na klęcząco? Z reguły sytuacja jest niezręczna bo kapłan staje wyżej na pierwszym stopniu prezbiterium a wierny klekając niejako "zmusza" go do niskiego
skłonu Oczywiście balasek już nie ma. Raz spotkałem się, że kapłan gestem dał
znak by podnieść się z kolan.

(imię i nazwisko do wiadomości Redakcji)


odpowiadamy:

Ad 1: Zasadniczo (zgodnie z motu proprio Summorum pontificum) prośby o taką celebrację należy kierować do miejscowego proboszcza. Oczywiście zapewnienie paramentów, szat, ksiąg, etc. leży po stronie proboszcza. Jeśli proboszcz nie jest w stanie sam zorganizować celebracji, winien poprosić o pomoc kurię diecezjalną. Warto, aby wierni (minimalna liczebność grupy nie jest ustalona, ale wskazane, aby nie były to 2-3 osoby, tylko nieco więcej) pomogli proboszczowi w przygotowaniach do celebracji (przygotowanie bielizny ołtarzowej, pomoc w przygotowaniu szat, śpiewów, materiałów informacyjnych, itp.) Mimo iż coraz więcej kapłanów przekonuje się do "starej Mszy", warto "załatwić" na pierwszą celebrację kapłana, który dobrze zna ryt i będzie w stanie odprawić "instruktaż", choćby jedynie Mszę cichą. Wykaz kapłanów, którzy służą pomocą znaleźć można na stronach Nowego Ruchu Liturgicznego. Prośbę do proboszcza składamy na piśmie. W razie problemów - interweniujemy w kurii diecezjalnej. W razie ignorowania przez kurię, niezwłocznie zawiadamiamy o trudnościach kardynała prefekta rzymskiej Kongregacji Nauki Wiary, który jest zwierzchnikiem Komisji Ecclesia Dei. Można pisać po polsku.

Ad 2: Przypominam, że obrzęd przekazania POKOJU [offerte vobis pacem!] (a, nie "znaku pokoju") jest obrzędem opcjonalnym w NOM, więc wierni zasadniczo nie mają obowiązku dokonywania jakiejkolwiek interakcji z otoczeniem. Ja na tę okoliczność klękam, skłaniam głowę i rozpoczynam przygotowanie do Komunii świętej - i takowe zachowanie panu z serca rekomenduję. Wogóle sam gest przekazywania pokoju PAŃSKIEGO w sposób "poziomy" (Wiśniewski-Kowalskiej, Nowak-Stefaniakowi, Malinowski-Michalakowej), zamiast "pionowego", uporządkowanego - celebrans->asysta->kler w prezbiterium->ministranci jest niezrozumiały i nielogiczny. Jak wiele obrzędów posoborowych, wyprodukowanych przez zespół rozrywkowy "Consilium" pod wodzą Abpa Bugniniego.

Ad 3: Każdy wierny zawsze i w każdych okolicznościach ma niezbywalne prawo bycia wykomunikowanym, jeśli klęczy. Żaden kapłan ani biskup nie ma prawa żądać, aby wierny wstał i przyjął Komunię świętą na stojąco. Przypomina o tym m.in. instrukcja Redemptionis Sacramentum:
91. Przy udzielaniu Komunii świętej należy pamiętać, że „święci szafarze nie mogą odmówić sakramentów tym, którzy właściwie o nie proszą, są odpowiednio przygotowani i prawo nie zabrania im ich przyjmowania”. Stąd każdy ochrzczony katolik, któremu prawo tego nie zabrania, powinien być dopuszczony do Komunii świętej. W związku z tym nie wolno odmawiać Komunii świętej nikomu z wiernych, tylko dlatego, że na przykład chce ją przyjąć na klęcząco lub na stojąco.