czwartek, 12 stycznia 2012

"oktawa ekumeniczna" w Krakowie

W Krakowie w ramach tygodnia "spotkań z herezją" organizatorzy wymyślili obchód nowej "oktawy", tym razem jest to "oktawa ekumeniczna".

Dzień 1: Przemienieni przez Chrystusa – Sługę
Dzień 2: Przemienieni przez cierpliwe czekanie na Pana
Dzień 3: Przemienieni przez cierpiącego Sługę
Dzień 4: Przemienieni przez zwycięstwo Pana nad złem
Dzień 5: Przemienieni przez pokój zmartwychwstałego Pana
Dzień 6: Przemienieni przez wierną miłość Bożą
Dzień 7: Przemienieni przez Dobrego Pasterza
Dzień 8: Zjednoczeni w panowaniu Chrystusa

Materiały

Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, przygotowały razem polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012. Zamieszczono w niej m.in. omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych, modlitwy i rozważania, informacje o sytuacji ekumenicznej w Polsce.

Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw – wbrew swej nazwie – trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji.
Czy to nie "piękne"? 18 stycznia, czyli w "dawne" święto Katedry św. Piotra (w katolickim kalendarzu liturgicznym dla NFRR święto to nadal jest obchodzone 18 stycznia!) posoborowe duchowieństwo rozpoczyna "świętowanie ekumenizmu" wraz z tymi, dla których ta włąśnie Katedra św. Piotra jest synonimem uzurpacji, ucisku, nierządu czy odstępstwa... Posoborowi szaleńcy (tłumaczenie uprzejme) "świętują ekumenizm" z tymi, którzy "zjednoczeni w panowaniu Chrystusa" jednocześnie ODRZUCAJĄ poddanie się władzy Biskupa Rzymu; którzy Benedyktowi XVI mówią wprost: NIE BĘDZIESZ NAD NAMI PANOWAŁ! NIE JESTEŚ WIKARIUSZEM CHRYSTUSOWYM! NIE BĘDZIEMY POSŁUSZNI TWOJEJ NAUCE I DYSCYPLINIE!

Kilka kilometrów na południe od tej hucpy jest klasztor, w którym żyła św. Faustyna Kowalska. Święta zakonnica 80 lat temu zapisała w swoim Dzienniczku tekst Nowenny do Miłosierdzia Bożego, w której nasz Pan Jezus Chrystus polecił nam modlić się słowami:

Dziś sprowadź mi dusze heretyków i odszczepieńców, i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego; w gorzkiej męce rozdzierali mi Ciało i Serce, to jest Kościół mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą mi męki.

Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze heretyków i dusze odszczepieńców, i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.

I dla tych co podarli szatę Twej jedności,
Płynie z serca Twego zdrój litości.
Wszechmoc miłosierdzia Twego, o Boże,
I te dusze z błędu wyprowadzić może.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze heretyków i odszczepieńców, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich , trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen. (1218-1219)Z powyższego zestawienia jasno widać, że posoborowe waryactwo ekumeniczne jest niekompatybilne z religią katolicką.