sobota, 8 grudnia 2012

Wypuśćcie mnie!

zdaje się krzyczeć postać bł. Jana Pawła II od pasa w górę z kalkomanii naklejonej na marmury nad tabernakulum w warszawskim sanktuarium MB Ostrobramskiej.

Zdjęcia nadesłane przez czytelnika