czwartek, 22 lutego 2007

Dzieci Soboru (drugiego watykańskiego) piszą ściągi...

za serwisem ściąga.pl (zachowano pisownię oryginalną):

http://www.sciaga.pl/tekst/38100-39-konferencja_w_europie_sobor_trydencki_1545_1563.

1. Postanowienia soboru:
– papież utrzymuje celibat i jest głową kościoła
– miano wizytować parafie (proboszczy mieli doglądać kardynałowie)
– stworzono kolegia, na których miano uczyć oprócz teorii, humanistyki i prawa
– utrzymano jako źródło wiary biblie i tradycje
– do zbawienia potrzebna jest wiara i łaska Boża
– utworzono kult Maryi i świętych
– organizowano rekolekcje w święta, żeby nauczać wiernych
– organizowano misje święte tam gdzie nie było chrześcijaństwa np. Paragwaj.
2. Jezuici– zakon powstały w 1542 r., założony przez św. Ignacego Loyole, który wyznawał zasadę: ubóstwa, pracy i posłuszeństwa wobec papieża. W Polsce też powstał zakon Jezuitów. Założył go S. Hozjusz w 1564 r.
3. Indeks ksiąg zakazanych– papież Paweł III opracował spis ksiąg zagrażających katolickiej wierze.
4. Święte Officjum (św. Inkwizycja)– papież Paweł IV założył kolegium złożone z kardynałów w celu sądzenia Heretyków (odstępców od wiary).


może jeszcze jeden kawałek?


http://www.sciaga.pl/tekst/9028-10-filozofia_giordano_bruno

Giordano Bruno /1548 - 1600/ Porównuje się go z Sokratesem, obaj zostali spaleni na stosie. Bruno związany był z klasztorem Dominikanów pod Neapolem, zapoznał się tam z dziełami Tomasza z Akwinu jak i z dziełami Arystotelesa. Porzucił klasztor i zaczął się okres ucieczki. Przebywał przez dwa lata w Anglii na zaproszenie królowej Elżbiety I. Został zaproszony do Wenecji, był to podstęp, został aresztowany. Wstępując na stos powiedział: ,,Z większą trwogą wy wydajecie wyrok niż ja go wysłuchuję.,, Poglądy: Najważniejszą ideą filozoficzną była idea nieskończoności świata, idę tą wysnuł Bruno zainspirowany dziełem M.Kopernika ,,O obrotach sfer niebieskich.,, nie czytał dzieła Kopernika w oryginale. Idee tą /nieskończoności świata/ uzasadniał Bruno argumentami logicznymi: -- człowiek, który twierdzi, że świat jest skończony jest podobny do człowieka, który wygląda przez okno i widzi klucz przelatujących ptaków i na tej podstawie twierdzi, że tyle jest tylko ptaków ile przez okno może dojrzeć. Bruno domniemywał, że lista znanych w jego epoce planet jest niekompletna i ta jego intuicja została potiwerdzona przez Kaplera. Wprowadził Bruno do filozofii pojęcie: monady, rozumiał monadę jako minimum metafizyczne analogiczne do tego jakim jest w geometrii punkt. To pojęcie monady przyjmnie Leibniz. Twierdził Bruno, że świat jest światem harmonijnym a gwarancją harmonijności było istnienie Boga. Wydaje się jednak, że pojęcie Boga w filozofii Bruna było kamuflarzem i, że Bruno pisząc Bóg, miał na myśli przyrodę. Przypisuje się więc mu pogląd zwany panteizmem. Bruno podjął dyskusję z Arystotelesem odrzucił podział substancji u Arystotelesa na materię i formę . Twierdził, że forma poza materią nie istnieje. Forma jest tylko odmienną postacią tej samej materii. A więc dowodził, że ruch nie jest własnością formy a jest własnością materii. Spotykamy u Bruno ślady stosowania metody dialektycznej, wtedy kiedy Bruno opisuje ruchy skorupy ziemskiej.


A my się potem dziwimy, że "wierni" nie znają Dziesięciu Przykazań Bożych albo nie wiedzą, po co idą do spowiedzi...