piątek, 11 stycznia 2013

Dariusz Bruncz nie potrafi czytać ze zrozumieniem

Na portalu ekumenizm.pl czytamy:
Ks. dr Matuszewski przypominając brzmienie KPK i dyrektorium wskazał, że Kościół rzymskokatolicki w Polsce zdobył szczególny przywilej od Stolicy Apostolskiej, pozwalający na odejście od zasad zapisanych w przepisach kościelnych. Miało się to stać 23 lutego 2004 roku, jednak praktyka użyczania ambony duchownym innych wyznań praktykowana była już za czasów prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
 spójrzmy zatem, co naprawdę napisał ks. Matuszewski:
Przykładem z ostatnich lat jest przywilej, jaki na prośbę Konferencji Episkopatu Polski został udzielony naszemu Kościołowi 23 lutego 2004 roku przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Chociaż w Kościele Powszechnym kapę może nakładać tylko kapłan, czyli biskup lub prezbiter, to jednak w Polsce mogą ją ubierać także diakoni, kiedy przewodniczą jakiejś czynności liturgicznej.

Pomódlmy się o światło Ducha Świętego i Łaskę nawrócenia do Kościoła oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem - dla naszego brata odłączonego, red. Dariusza Bruncza

Aktualizacja: 13.01.2013 godz. 18:43

Otrzymaliśmy od red. Bruncza email z wyjaśnieniami i przyznaniem się do popełnionego błędu. Jak widać i katolicy mogą się od braci heretyków czegoś nauczyć. Pokory.

Kochani Bracia Papiści, ponieważ nie znalazłem wpisu na mój temat na Waszej facebook'owej stronie i tym samym nie mogę Wam podziękować publicznie za wyłapanie momentu nieuwagi spowodowanej niestety dość kłopotliwym multitaskingiem (bład został naprawiony), pragnę w ten sposób wyrazić podziękowanie za Waszą czujność i regularną lekturę portalu ekumenizm.pl, który otwarty jest na wszelkie uwagi i konstruktywne słowa krytyki, szczególnie te otulone w słowa wyrażające wzajemny szacunek i chrześcijańską miłość do bliźniego. Jako redaktor naczelny portalu i autor tekstu dziękuję za wyłapanie nieścisłości. Ekumenicznie pozdrawiam. In Christo