wtorek, 6 maja 2014

dwie modlitwy do dwóch świętych Janów...

Dwie, a jakże odmienne...
Skan wkładki do bieżącego numeru Gościa Niedzielnego