czwartek, 4 maja 2006

(poko)Lenie z papieskiej koncelebry

Komitet Organizacyjny Pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI w Archidiecezji Krakowskiej apeluje do świeckich:

2006-05-04
PROŚBA O POSŁUGĘ NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY
w czasie Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem Ojca Świętego Benedykta XVI na Krakowskich Błoniach w dniu 28 maja 2006 roku
Informuję, że na Mszę świętą sprawowaną pod przewodnictwem Ojca Świętego Benedykta XVI na Krakowskich Błoniach w dniu 28 maja 2006 roku zgłosiło się 1600 kapłanów chcących koncelebrować, a tylko 200 gotowych udzielać Komunii świętej. Poprosiliśmy już akolitów z różnych seminariów o pomoc w tej posłudze. Mimo to szafarzy Komunii świętej jest ciągle za mało, gdyż liczba zgłoszeń pielgrzymów nieustannie rośnie. Jest już 250 000 zamówień na bilety ze strony młodzieży na spotkanie w sobotę (oni w większości zostaną na niedzielę) i ok. 700 000 zamówień na bilety na Mszę świętą w niedzielę. Do udzielania Komunii świętej mamy już prawie 1000 szafarzy. Brakuje nam przynajmniej 200. Dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc do nadzwyczajnych szafarzy z waszej diecezji. Będziemy wdzięczny za pomoc nawet 30 szafarzy. Będziemy wdzięczni, jeśli przyjedzie więcej, nawet 200. Prosimy o wcześniejszą informację, ilu szafarzy możemy się spodziewać. Szafarze, którzy się zgłoszą, proszeni są o zajęcie miejsca w pobliżu podium-ołtarza, przy którym będzie się odbywać w sobotę wieczorem spotkanie Ojca Świętego z młodzieżą. Miejsce to zostanie w niedzielę przemienione na kaplicę. Tam będą przygotowane naczynia z Najświętszym Sakramentem. W niedzielę dostęp do tego sektora będzie możliwy nawet bez biletu. Jednak dla szafarzy przygotujemy identyfikatory, ze względu na służby porządkowe, aby ułatwić dojście do samej kaplicy. Szafarze powinni mieć ze sobą dokument potwierdzający, że są szafarzami w swojej diecezji, a także albę. Niech zgłoszą się przy ołtarzu przed Mszą świętą, aby otrzymać szczegółowe informacje o swej posłudze.
Podaję adres kapłana, który koordynuje u nas posługę udzielania Komunii świętej na Błoniach (ks. Mariusz Susek, mariuszsusek@poczta.onet.pl; tel. 0606/850-252).
Dziękując za wszelką pomoc i życzliwość, przekazuję najlepsze życzenia błogo-sławieństwa Bożego w pełnionej posłudze.

+ Józef Guzdek
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI w Archidiecezji Krakowskiej


Policzmy: Potrzeba przynajmniej 1200 szafarzy Komunii św. a mamy zarejestrowanych 1600 koncelebransów. Możeby wysłać ks. Mariuszowi Suskowi, tak dla przypomnienia, cytat z obowiązujących przepisów liturgicznych:

Instrukcja Redemptionis Sacramentum
157. Jeśli w sytuacji zwyczajnej obecna jest wystarczająca liczba wyświęconych szafarzy, również do rozdawania Komunii świętej, nie należy wyznaczać nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. W takich okolicznościach ci, którzy byliby wyznaczeni do tego rodzaju posługi, nie powinni jej wykonywać. Należy potępić postępowanie tych kapłanów, którzy, choć sami uczestniczą w celebracji, powstrzymują się jednak od udzielania Komunii, powierzając to zadanie świeckim.

W ten sam deseń wypowiadają się wcześniejsze dokumenty Stolicy Apostolskiej, a mianowicie Instrukcja Inaestimabile donum, nr 10, AAS 72 (1980) 336 oraz odpowiedź Papieskiej Komisji ds. Autentycznej Interpretacji Prawa Kanonicznego, Responsio ad propositum dubium, z 11.VII.1984: AAS 76 (1984) 746

Chłopaki chcą tanim kosztem wejść do historii - łapę wyciągnąć w stronę oddalonego o kilkadziesiąt metrów ołtarza, wymamrotać formułę sakramentu i móc potem rodzinie opowiadać: wiesz, odprawiałem Eucharystię z papieżem Benedyktem. A Komunia święta? Co to, to nie... Tyle się trzeba nałazić z puszką. Jeszcze mi ktoś podwędzi mój aparat cyfrowy...

Proponuję wysyłać protesty (można po polsku) do Jego Eminencji Franciszka kard. Arinze na adres watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów:

Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum
Piazza Pio XII, 10
00193 Roma
Italia

fax: 0039 0669883499

email: cultdiv@ccdds.va