piątek, 9 maja 2008

Sancta Sedes

tak było do wczoraj:


a tak jest od dzisiaj

Deo gratias!


Swoją drogą zawsze się dziwiłem, dlaczego Stolica Apostolska nie ma serwisu w swoim języku urzędowym... Dzisiaj już wiemy, że powodem było lenistwo kurialistów. To jest oczywiście interpretacja uprzejma. Interpretacją nieuprzejmą byłoby złożenie tego na karb immanentnego obrzydzenia, jakim moderniści wszelkiego sorta obdarzają język Owidiusza, ale - jak przecież wiemy - żadnych modernistów od dawna nie ma na świecie, a papieżowi Krawcowi tylko się zdawało.