sobota, 3 maja 2008

Tańców neońskich ciąg dalszy

Jeszcze jeden film przedstawiający paraliturgiczne tańce neokatechumenów wokół stołu z chanukiją i kwiatami.