wtorek, 29 grudnia 2009

...dla Mnie i dla Ewangelii...Zaprawdę, mówię wam: Nie ma nikogo, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla Mnie i dla Ewangelii, żeby nie miał wziąć stokroć tyle teraz w tym czasie: domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i ról, wśród prześladowań, a w przyszłym wieku życia wiecznego.
(Mk 10:29n)

Jak widać, dawne ubóstwo materialne zostało wyparte przez ubóstwo intelektualne