sobota, 19 grudnia 2009

Dwóch papieży i ks. Jerzy - bliżej beatyfikacji!

Ojciec święty w dniu wczorajszym podpisał dekrety przygotowane przez Kongregację ds. Kanonizacyjnych, a wśród nich:

- dekret zatwierdzający cud uzyskany za wstawiennictwem bł. Stanisława Sołtysa zwanego Kazimierczykiem, kończący Jego proces kanonizacyjny

- dekret zatwierdzający męczeństwo śmierci sł. B. Jerzego Popiełuszki, kończący proces beatyfikacyjny księdza męczennika.

- dekret o heroiczności cnót sł. B. Piusa XII, papieża, umożliwiający przedstawienie przez Kongregację Ojcu Świętemu dokumentacji cudu wybranego do beatyfikacji.

- dekret o heroiczności cnót sł. B. Jana Pawła II, papieża, umożliwiający przedstawienie przez Kongregację Ojcu Świętemu dokumentacji cudu wybranego do beatyfikacji.

Od tego momentu (zatwierdzenia positio) Piusowi XII i Janowi Pawłowi II przysługuje tytuł: czcigodny sługa Boży (venerabilis servus Dei).

Dziękujemy Ci Ojcze święty! Symptomatyczne jest to, że "w pakiecie" idzie trzech Chrystusowych Żołnierzy - papież, który komunistów ekskomunikował; Frontowiec, którego komuniści zamęczyli i utopili oraz Ten, który wespół z prezydentem Ronaldem Reaganem doprowadził do upadku tego nieludzkiego ustroju.

Oczywiście środki masowego rażenia przekazem zauważyły wyłącznie dekret Jana Pawła II. Szkoda, że nasi koledzy z zaprzyjaźnionego portalu przegięli w drugą stronę i zauważyli z szerokiego grona tylko jednego papieża...