środa, 28 sierpnia 2013

fate rumore! (róbcie szum!)

I znowu przykład cenzury, tym razem relacja w serwisie Radia Watykańskiego - ze spotkania Franciszka z młodzieżą.

wersja włoska:
Il Papa ai giovani di Piacenza: costruite con coraggio un mondo di bellezza, di bontà e di verità
Papież do młodzieży z Piacenzy: Odważnie twórzcie świat piękna, dobra i prawdy
(...)
”Coraggio. Andate avanti. Fate rumore, eh? Dove sono i giovani deve esserci rumore. Poi, si regolano le cose, ma l’illusione di un giovane è fare rumore sempre. Andate avanti, e soprattutto sempre nella vita ci saranno persone che vi faranno proposte per frenare, per bloccare la vostra strada. Per favore, andate controcorrente. Siate coraggiosi, coraggiose: andare controcorrente. Mi dicono: ‘No, ma, questo, ma, prendi un po’ d’alcol, prendi un po’ di droga …’. No! Andate controcorrente a questa civilizzazione che ci sta facendo tanto male. Capito, questo? Andare controcorrente: e questo significa fare rumore. Andare avanti. Ma con i valori della bellezza, della bontà e della verità”.

(tłumaczenie Breviarium: Odwagi! Idź przed siebie! Robiąc szum, nie? Tam gdzie młodzi, tam musi być szum. Wszystko powinno być na swoim miejscu, więc wydaje się, że młodzi winni zawsze robić szum. Idź przed siebie, a mimo wszystko zawsze w życiu znajdą się ludzie, którzy ci zaproponują przyhamować, albo nawet zablokują ci drogę. Proszę, idź pod prąd. Bądź odważny, idź pod prąd! Oni mówią: "No, ale, weź trochę alkoholu, trochę narkotyków..." Nie! Krocz przeciwko tej cywilizacji, która wyrządza tak wiele zła.  Rozumiesz to? Idź pod prąd, a to znaczy rób szum. Idź naprzód. Ale niech ci będą drogie: piękno, dobro i prawda.)

wersja angielska:
Pope Francis tells young people to "make noise"
Papież Franciszek mówi młodzieży, aby "robiła szum"
(...) Have courage. Go forward. Make noise.” He said making noise means going “against this civilization that is doing so much harm. Got that? Go against the tide, and that means making noise. Go ahead. But with the values ​​of beauty, goodness and truth.”

wersja polska:
Papież do młodzieży: nie bójcie się iść pod prąd; smutek i lenistwo zabijają w sercu wszelkie pragnienia
(...) Z odwagą kroczcie w życie. Nie obawiajcie się iść pod prąd. Nie dajcie się zwieść tym, którzy będą próbowali was zniechęcić do obranej drogi. Mówcie nie narkotykom, alkoholowi, sprzeciwiajcie się tej cywilizacji, która nas niszczy. Budujcie świat na wartościach piękna, dobra i prawdy. To właśnie chciałem wam powiedzieć”.

w zalinkowanej wyżej wersji polskiej o "robieniu szumu" - ani słowa.