piątek, 23 sierpnia 2013

Neokatechumenat - szansa czy zagrożenie dla Kościoła?


Naszym Czytelnikom, a zwłaszcza biskupom i kapłanom, gorąco polecam lekturę najlepszej polskiej książki o neokatechumenacie, w dodatku napisanej nie przez osobę "z zewnątrz", a przez niezłomnego kieleckiego proboszcza, który podjął się prowadzenia u siebie w parafii wspólnot neokatechumenalnych, próbując je utrzymać w dyscyplinie liturgicznej i ortodoksji katolickiej. Jak sam napisał w posłowiu:

...wiele jest spraw zasygnalizowanych w tej pracy, które wymagają przemyślenia, korekty i udoskonalenia, aby Neokatechumenat mógł się prawidłowo rozwijać. Moim pragnieniem i dążeniem nie jest szkodzić Drodze neokatechumenalnej, ale uwolnić ją od obciążeń, które hamują jej rozwój, a jednocześnie ostudzają entuzjazm wielu gorliwych księży i świeckich. Neokatechumenat nie może rozwijać się obok, ani ponad właściwym życiem Kościoła, ale musi być włączony w głęboki nurt życia Kościoła katolickiego, który wbrew wszelkim krytykom skutecznie realizuje dzieło zbawcze Chrystusa

Cała książka zmarłego rok temu ś+p ks. prał. Edwarda Skotnickiego, do przeczytania tutaj