środa, 28 sierpnia 2013

Równi i równiejsi


Franciszkanie i Franciszkanki Niepokalanej podczas audiencji u bł. Jana Pawła II

Wszyscy członkowie zakonu Franciszkańskiego Niepokalanej (bracia i siostry) otrzymali od narzuconego im zarządcy komisarycznego do wypełnienia kwestionariusze, w których w detaliczny sposób muszą się imiennie "wyspowiadać" ze swoich poglądów na doktrynę i dyscyplinę liturgiczną Kościoła katolickiego, ze szczególnym uwzględnieniem swojego stosunku do obrzędów sprawowanych w rycie przedsoborowym, o czym napisał blog Rorate Caeli.

i dla kontrastu:

Bez żadnych konkretnych ustaleń zakończyło się na Florydzie doroczne posiedzenie Konferencji Przełożonych Zakonów Żeńskich w USA (LCWR). Po raz pierwszy w konferencji uczestniczył delegat Watykanu abp Peter Sartain, który ma czuwać na reformą, której Stolica Apostolska domaga się od zakonnic. Kongregacja Nauki Wiary zarzuca bowiem siostrom, że uprawiają skrajny feminizm oraz oddalają się od nauczania Kościoła w niektórych istotnych kwestiach.

Amerykańskie przełożone zakonne z LCWR (w wykrochmalonych habitach) protestują przeciwko osuszaniu mokradeł
Ciekawe, czy "siostry przełożone" też dostały od wizytatora jakiś formularz do wypełnienia?