środa, 2 maja 2012

Mesjasz obecny w nas

Carissimi fratelli, vi offriamo questa immagine nel più profondo desiderio che preghiate per noi: per me, per Carmen e per il padre Mario. Siamo sorpresi e allo stesso tempo spaventati per quanto sta succedendo con gli ebrei. Forse che il MESSIA, presente in noi, voglia avvicinarsi al suo popolo? Noi non lo sappiamo. Quello che è importante, è che abbiamo bisogno del vostro sostegno, del vostro amore ma soprattutto delle vostre preghiere. 
Pregate per me. 
Kiko 


 Najdrożsi bracia, ofiarujemy wam ten obrazek pragnąc głęboko, abyście się za nas modlili: za mnie, za Carmen, za ojca Mario. Jesteśmy zdziwieni i jednocześnie wystraszeni tym, co dzieje się z żydami. Być może MESJASZ, obecny w nas, chce przybliżyć się do swego ludu? Nie wiemy. Ważne jest to, że potrzebujemy waszego wsparcia, waszej miłości a przede wszystkim waszej modlitwy.
Módlcie się za mnie.
Kiko

---------

Powyższy obrazek z kuriozalną epistołą na odwrocie był niedawno wręczany członkom włoskich wspólnot neokatechumenalnych podczas katechez. Inne źródła podają, że był również kolportowany w miniony Wielki Czwartek w Tresteńskiej katedrze św. Justyna. Na rebelya.pl członkowie polskich wspólnot potwierdzają, że był rozdawany podczas katechezy paschalnej. Czyżby "plany budowy dróg" miały wkrótce ulec zmianie? I o co chodzi z tymi żydami? Ktoś wie? Prosimy o listy.