wtorek, 19 stycznia 2010

Ołtarz stały znikający na rozkaz

IGMR 298. W każdym kościele powinien być ołtarz stały, jasno i trwale wskazujący na Jezusa Chrystusa, który jest żywym kamieniem (por. 1P 2:4; Ef 2:20) (...) Ołtarzem stałym nazywamy ołtarz tak zbudowany, że łączy się ściśle z posadzką i nie może być przesunięty (...)

Prezbiterium Katedry Polowej Wojska Polskiego na codzień wygląda tak:


Niestety, czasami zajdzie potrzeba urządzenia w katedrze imprezy okolicznościowo-rozrywkowej i wtedy pada rozkaz wyniesienia ołtarza stałego do jakiejś graciarni. Ciekawe, czy czyni się to bez jego przesuwania? A może w posadzce jest jakaś zapadnia?

Ośmielam się również zauważyć, że panią konferansjerkę w normalnym, katolickim kraju służba porządkowa katedry przepędziłaby od drzwi z poleceniem zorganizowania sobie odzienia godnego świątyni Bożej. No, ale skoro sam biskup pozwala, to hulaj dusza, choćby pół metra od naszego Pana w tabernakulum...