czwartek, 21 listopada 2013

Coraz starsi i coraz bardziej zadowoleni. Z siebie.

Amerykańskie Centrum Zastosowań Badań w Apostolacie opublikowało w ubiegłym roku książkę Inni mężczyźni, to samo powołanie - ewolucja kapłaństwa po Vaticanum II. Można się z niej dowiedzieć m.in, że średnia wieku kapłana w USA w 1970 r. wynosiła 35 lat, obecnie (2009) wynosi 63 lata, ale kapłani twierdzą, że obecnie czerpią więcej satysfakcji ze swojej posługi niż kiedyś.

Kurtyna