środa, 13 listopada 2013

Czarne chmury nad charyzmatykami

Ordynariusz Diecezji Iguatu wydał okólnik, w którym zabrania na terenie diecezji:
- Celebracji nabożeństw o uzdrowienie i Mszy świętych z modlitwami o uwolnienie
- Udziału przez duchowieństwo diecezjalne w takowych nabożeństwach (zapewne chodzi o udział w nabożeństwach u heretyków)
- Publicznych celebracji nabożeństw z "mówieniem językami" albo "spoczynkiem w Duchu Świętym"
Jednocześnie przypomniany został nakaz celebracji Mszy świętych oraz nabożeństw Eucharystycznych zgodnie z przepisami Kościoła oraz zakaz zastępowania czytań z Pisma Świetego innymi czytaniami, nie wyłączając innych dokumentów Kościoła.

Ksiądz biskup argumentuje swoją decyzję tym, że niektóre ruchy charyzmatyczne żyją w oderwaniu od rzeczywistości,  przeginają z duchowością i sentymentalizmem oraz sprzeciwiają się nauczaniu Drugiego Soboru Watykańskiego.