sobota, 19 stycznia 2008

Nawrócenie się patrjarchy Hodurowców

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan przedstawiamy przedruk artykułu (z 1925 r.) poświęconego powrotowi do Kościoła znanego ówcześnie apostaty, Józefa René Vilatte, "patriarchy" Kościoła Polskokatolickiego w USA.

Proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób katolickie czasopismo określa (prawidłowo!) "hierarchów" schizmatyckich i heretyckich wspólnot kościelnych, biorąc ich tytuły oraz otrzymane "święcenia" w cudzysłów, dzięki czemu czytelnicy od razy wiedzieli, że mają do czynienia z co najmniej nadużyciem, a nie z czymś normalnym. Proszę również zwrócić uwagę na fakt iż ks. Vilatte wyrzekł się swoich błędów i przeprosił wiernych za rozsiane zgorszenie.

Czy dzisiaj jeszcze można spodziewać podobnych wyrzeczeń i przeprosin od tytułowanych ksiądz czy biskup (bez cudzysłowów) - przez katolickie środki masowego rażenia przekazem - butnych sierot po apostacie o. Marcinie Lutrze OSA, którym się wydaje, że są ważniejsze od samego Jezusa Chrystusa?