czwartek, 6 lutego 2014

Czy aby na pewno mają wszystkich w domach?

Wspólnota Pełnych Domów

Dlaczego ojcowie i bracia ze Wspólnoty noszą specjalny strój, czyli habit?


– Habit jest świadectwem, że człowiek, który go zakłada, wybrał szczególny rodzaj życia. Jest znakiem przynależności do danej grupy społecznej, do konkretnej wspólnoty. Zupełnie na takiej samej zasadzie jak mundur żołnierza czy policjanta. Zakonnik, zakładając habit, przypomina sobie, że świadomie wybrał życie we wspólnocie zakonnej. 

Zdjęcia pochodzą z działu zatytułowanego: FORMACJA