środa, 21 marca 2012

orędzie z okazji Światowego Dnia (Lania) Wody (Sodowej)

autorstwa metropolity górnośląskiego.

Czytamy w nim m.in.:

Pamiętać także należy o – zaawansowanym technologicznie i skutecznym – oczyszczaniu ścieków. Cenne i godne wsparcia są tu wszelkie inicjatywy – również te wykorzystujące dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – zmierzające do modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a przez to do racjonalniejszego gospodarowania wodą w naszym kraju, szczególnie zaś na śląskiej ziemi.
oraz

...na wielkopostny czas nawrócenia – szczególnie z braku dbałości o środowisko naturalne...

Pojutrze Dzień Windy. Miejmy nadzieję, że abp Skworc z racji niedawnego awansu też go godnie "obejdzie".

poniedziałek, 19 marca 2012

Ite ad Ioseph


In festo Sancti Ioseph, Eum deprecemur pro Beatissimo Papa nostro Benedicto

Ad te beate Ioseph, in tribulatione nostra confugimus, atque, implorato Sponsæ tuæ sanctissimæ auxilio, patrocinium quoque tuum fidenter exposcimus. Per eam, quæsumus, quæ te cum immaculata Virgine Dei Genitrice coniunxit, caritatem, perque paternum, quo Puerum Iesum amplexus es, amorem, supplices deprecamur, ut ad hereditatem, quam Iesus Christus acquisivit Sanguine suo, benignus respicias, ac necessitatibus nostris tua virtute et ope succurras.

Tuere, o Custos providentissime divinæ Familiæ, Iesu Christi sobolem electam; prohibe a nobis, amantissime Pater, omnem errorum ac corruptelarum luem; propitius nobis, sospitator noster fortissime, in hoc cum potestate tenebrarum certamine e cælo adesto; et sicut olim Puerum Iesum e summo eripuisti vitæ discrimine, ita nunc Ecclesiam sanctam Dei ab hostilibus insidiis atque ab omni adversitate defende: nosque singulos perpetuo tege patrocinio, ut ad tui exemplar et ope tua suffulti, sancte vivere, pie emori, sempiternamque in cælis beatitudinem assequi possimus.

Amen.

(modlitwa ułożona przez papieża Leona XIII)Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszym ucisku, wzywając pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością błagamy również Twojej opieki. Pokornie błagamy, abyś dzięki miłości, która łączyła Cię z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez Twą ojcowską troskę, którą otaczałeś Dzieciątko Jezus wejrzał łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Swą Krwią, a mocą swego wstawiennictwa udzielił nam sił do pomocy w potrzebach naszych.

Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Odeprzyj od nas, ukochany ojcze, wszelkie skazy błędów i wpływy zepsucia. Nasz potężny obrońco, przybądź nam łaskawie z pomocą z Nieba w tej walce z mocami ciemności, a tak jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus od niebezpieczeństwa utraty zycia, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od sideł wroga i od wszystkich przeciwności, abyśmy wszyscy otaczani nieustanną opieką, naśladując Ciebie i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć szczęście wieczne.

Amen.